سیپی پینلیز Cipe Pineles زنی پیشگام در قرن بیستم (۱۹۰۸-۱۹۹۱) بود که پا به حرفه‌ای (طراحی گرافیک) گذاشت که در زمان خود، مردانه تلقی می‌شد، حرفه‌ای که مانند بسیاری دیگر، مردان اولویت اول انتخاب بودند، ولی او سدها را شکست، ایده‌هایی نو آورد و از این‌که آن‌‌ها را تحقق می‌بخشید هراسی نداشت.

او نخستین مدیر هنری‌ بود که اقدام به انتخاب هنرمندان تصویرساز کرد، کاری که تا قبل از آن معمول نبود.
اندی وارهول و بن‌شان ازجمله کسانی بودند که زیر نظر او شروع به تصویرسازی‌های داستا‌نی کردند.

اخیرا آثار او در کتابی باعنوان:
Leave me alone with the recipes: The life, Art & Cookbook

ارائه شده که شامل ده‌ها نقاشی منتشر نشده، داستان‌های قابل توجه از زندگی، کار و هم‌چنین دستورالعمل‌های آشپزی است.