IIGRAPHIC COPYRIGHT 2019. ALL RIGHTS RESERVED.

مدیر هنری

سیپی پینلیز

Created: 11 Nov 2019 / Categories: مقاله

سیپی پینلیز Cipe Pineles زنی پیشگام در قرن بیستم (۱۹۰۸-۱۹۹۱) بود که پا به حرفه‌ای (طراحی گرافیک) گذاشت که در زمان خود، مردانه تلقی می‌شد، حرفه‌ای که مانند بسیاری دیگر،

Top