IIGRAPHIC COPYRIGHT 2019. ALL RIGHTS RESERVED.

بروشور موزه ملک

طراحی بروشور موزه‌ی ملی ملک

همکاری در زمینه‌ی طراحی گرافیکی بروشور با موسسه‌ی کتابخانه و موزه‌ی ملی ملک در سال ۱۳۹۱ با آتلیه طراحی ما صورت گرفت که این طراحی توسط خانم منصوره کاظمی اجرا گردید.

از ویژگی این بروشور باز و بسته‌شدن آن با ایجاد خطوط تا در جهت‌های مختلف که سایز بروشور را از سایز A5 به A2 تغییر می‌دهد و چیدمان تصاویر و متنون آن با توجه به خطوط تا، صورت گرفته است.

Top