ژول شره،  (۱۸۳۶-۱۹۳۲) Jules Chéret فرانسه

او نقاش بود، در چاپ سنگی مهارت بالایی داشت و در طراحی پوستر “عصر طلایی” به استادی رسید.

در سیزده سالگی دوره‌ی چاپ سنگی را آغاز کرد و شروع کار او در عرصه‌ی پوستر به سفارش یک خانواده‌ی بازیگر بود.

شره معروف به “پدر (استاد) پوستر مدرن”، یکی از افراد تاثیرگذار در تغییر گرافیک ویکتوریایی -پر از ریزه‌کاری- به سبک آرنوو (آرت‌نوو) می‌باشد.

او خط‌های سیاه را در کنار رنگ‌های قرمز، زرد و آبی به کار می‌برد و با این رنگ‌ها به گرافیکی جاندار دست یافت.

ترکیب‌بندی‌های شره عبارت بود از قراردادن یک یا چند پیکره با حرکتی موزون در مرکز کادر، پس از آن حلقه‌های رنگی، پیکره‌های ثانوی، اشیاء دیگر، حروف درشت با بازتابی از شکل و حالات سر و دست که کادر را احاطه می‌کرد.

شره “پدر آزادی زنان” نیز نامیده شد، در آن دوره انتخاب‌های زنان محدود به دوگزینه بود:
بانویی وجیه در خانه و یا ولگردی در محله‌ی بدنام.
شره صورت قضیه را تغییر داد، زنان در تصاویر او شاد و متکی به خود بودند، نه از زمان خود عقب و نه از دید جامعه‌ی خود بی‌بندوبار.

دولت فرانسه نشان لژیون دونور را تقدیم او کرد و از او به دلیل خلق یک رشته‌ی جدید هنری که منجر به ارتقای چاپ گردید، قدردانی کردند.